विशेष उपकरण

  1. इनक्यूबेटर शेकर

  2. जेल डॉक्युमेंटेेशन सिस्टम

  3. थर्मल सायक्लर

  4. बायोअनॉलॉयझर

  5. रीयल टाइम पीसीआर

  6. बायोसेफ्टी कॅबीनेट

  7. मिलीपोर डिस्टिलेशन युनिट

  8. एचपीएलसी

  9. जीसीएम

10 प्लेट रीडर

11. फ्लो सायटोमिटर

12. गैस हेड अनॉलॉयझर